اخبار بحرین/

حضور نمایندگان اروپایی در جلسه محاکمه خلیل المرزوق/نیروی واکنش سریع آمریکا در سواحل بحرین

آفریقا و خاورمیانه

حضور نمایندگان سه کشور اروپایی در جلسه محاکمه معاون دبیر کل جمعیت الوفاق و تلاش آمریکا برای تاسیس نیروی واکنش سریع در منطقه خلیج فارس و در نزدیکی سواحل بحرین از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه الوفاق گزارش داد: هیئت هایی از سفارتخانه های انگلیس، فرانسه و آمریکا در مراسم محاکمه امروز خلیل المرزوق معاون دبیر کل جمعیت الوفاق حضور داشتند.

شایان ذکر است که ادامه محاکمه المرزوق به 18 فوریه آینده موکول شد.

از سوی دیگر نشریه آمریکایی یو اس تودی از تلاش آمریکا برای تاسیس واحد ویژه از سوی نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه و در نزدیکی سواحل بحرین خبر داد.

ماموریت این واحد ویژه در هنگام بحران های ویژه است و نشان دهنده تغییر ریشه ای در استراتژی نظامی آمریکا است به طوری که حضور نظامی در خلیج فارس از زمین به دریا منتقل می شود و آمریکا به نیروهای دریایی که بتوانند خیلی سریع عمل کنند تکیه می کند.

این واحد مشابه واحد فوق العاده ای است که آمریکا در مورن در سواحل اسپانیا پس از حمله به سفارتخانه آمریکا در بنغازی تاسیس کرد. این واحد در جنگها مشارکت نمی کند بلکه برای ماموریت های استراتژیک همانند اعزام نیروهای آمریکا به سفارتخانه ها و مراکز وابسته به آمریکا در منطقه و یا خروج اتباع آمریکایی از مخمصه عمل می کند.

هنوز تعداد این نیروها مشخص نشده است اما اگر مشابه واحد موجود در مورن اسپانیا باشد تعداد آنها 500 نظامی خواهد بود که بر روی ناوهواپیمابر مستقر خواهند شد و به سرعت می توانند وارد عمل شوند.

محل این ناوهواپیمابر درخلیج فارس درنزدیکی سواحل بحرین که ناوگان پنجم آمریکا در آن قرار دارد