یورش نظامیان رژیم بحرین به المعامیر

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان این رژیم به منطقه المعامیر و بازداشت دست کم دوازده نفر از ساکنان این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه رژیم در منطقه المعامیر اوضاع این منطقه را نگران کننده خواند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: نظامیان رژیم تاکنون 12 جوان را بازداشت کرده اند و منطقه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است و بالگردهای در آسمان منطقه به طور گسترده به پرواز درآمده اند.