روسیه و انگلیس قرارداد نظامی امضا می کنند

آمریکا اروپا

وزارت دفاع انگلیس و بخش فدرال همکاریهای نظامی روسیه در حال بررسی طرح امضای قرارداد نظامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کشوری که در دوران جنگ سرد رقیب یکدیگر محسوب شده حتی در سال های اخیر نیز تنش های زیادی میان آنها بوجود آمده بود در آستانه عقد قرارداد نظامی قرار دارند.

در همین رابطه دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: برای نخستین بار بریتانیا در آستانه خرید تجهیزات نظامی از یکی از رقیبان خود در دوران جنگ سرد است. در همین رابطه قرار است سران نظامی روسیه و انگلیس به زودی قرادادی نظامی را امضا کنند که به موجب آن شرکت های روسی و بریتانایی در تولید جنگ افزار و دیگر تجهیزات نظامی با یکدیگر همکاری می کنند.

وزارت دفاع انگلیس با تائید تصمیم لندن برای امضای این قرارداد اعلام کرد که به موجب آن چارچوبی قانونی برای خرید تجهیزات از شرکتهای نظامی روسیه برای شرکت های انگلیس ایجاد می شود اما با این حال تاکید کرد لندن به دنبال صدور مجوز برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و خرید متقابل از یکدیگر است. به نوشته دیلی تلگراف، وزارت دفاع انگلیس و بخش فدرال همکاری های نظامی روسیه، در حال مطالعه این قرارداد هستند.

دیلی تلگراف از احتمال امضای این قرارداد در بهار سال جاری میلادی خبر داده است.