نشست نظامیان برای نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از ارتقای درجه وزیر دفاع مصر و نشست کنونی شورای نظامی این کشور برای بررسی نامزدی عبدالفتاح السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون مصر از ارتقای درجه عبدالفتاح السیسی به درجه ارتشبدی خبر داد.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز عربی از نشست شورای نظامی مصر که در حال برگزاری است برای بررسی موضوع نامزدی السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر است.

شایان ذکر است که عدلی منصور اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد.