رئیس جمهوری موقت مصر، رتبه نظامی ژنرال السیسی را ارتقا داد

عدلی منصور,سپهبد

تهران - رئیس جمهوری موقت مصر رتبه نظامی وزیر دفاع و رهبر کودتای نظامی این کشور را ارتقا داد.

تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه اعلام کرد ˈعدلی منصورˈرئیس جمهوری موقت این کشور، سرلشکر ˈعبد الفتاح السیسیˈ وزیر دفاع را ارتقای درجه داد.

منصور درجه السیسی را به ˈسپهبدˈ ارتقا داد.

این ارتقای درجه در حالی انجام شد که به گفته رسانه ها طی ساعات آینده کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر، برنامه زمانی اعلام نامزدی و زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را اعلام می کند و اصلی ترین نامزد این انتخابات عبدالفتاح السیسی خواهد بود.

وزیر دفاع مصر، تابستان گذشته رهبری کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را بر عهده داشت.

بلافاصله پس از اعلام ˈنقشه آیندهˈ شامل برنامه زمانی همه پرسی قانون اساسی و سایر اقدامات برای انتقال قدرت، تبلیغات برای مطرح کردن و تثبیت جایگاه ژنرال السیسی به عنوان نامزد اصلی ریاست جمهوری مصر آغاز شد و این روند طی روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

به نظر می رسد ارتقای درجه نظامی السیسی هم در این راستا انجام شده باشد.

مترجمام 1491**1515
کد N84463