دنیس راس تحلیل کرد:

معمای ایران چگونه برای اوباما حل می شود/ روایت ایرانی و آمریکایی از توافق نهایی هسته ای