پلیس کامبوج با تظاهرکنندگان معترض درگیر شد

اعتراض,پلیس

تهران- ایرنا - گزارش دریافتی روز دوشنبه حاکی است اقدام پلیس کامبوج برای مقابله با تظاهراتی که دراعتراض به منع فعالیت یک شبکه تلویزیونی جدید دراین کشور برپا شده بود، به مجروح شدن هشت تن انجامید.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پنوم پن به نقل از شاهدان، با برپایی تظاهراتی که با وجود منع گردهمایی ازسوی دولت ˈهون سنˈ نخست وزیر کامبوج برگزار شده بود، نیروهای پلیس و گارد نظامی مجهز به باتوم های الکتریکی در شهر ˈپنوم پنˈ پایتخت و در نزدیکی وزارت اطلاعات این کشور با معترضین درگیر شدند که طی آن هشت تن ازجمله چند خبرنگار مجروح شدند.

براساس این گزارش، شرکت کنندگان دراین تظاهرات به اقدام وزارت اطلاعات کامبوج اعتراض داشتند که از اعطای مجوز به یک کانال تلویزیونی جدید دایرشده توسط منتقدین دولت امتناع کرده است.

این تازه ترین درگیری در بحران سیاسی چندماه اخیر در کامبوج است.

دولت این کشور تجمع نامحدود مخالفان دولت را پس از اتهام مخالفان به تقلب در انتخابات گذشته ممنوع اعلام کرده و این درحالی است که اعتراضات کامبوج طی حدود دو ماه اخیر پایه های حکومت بیش از سه دهه ای ˈهون سنˈ را به لرزه در آورده است.

این گزارش می افزاید ارتش کامبوج اواسط دی ماه در پی اعتراضات مخالفان دولت و اعتصابات کارگری ضمن حمایت از تداوم دوره پنجم نخست وزیری هون سن، از ادامه تظاهرات ضد دولتی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

مترجمام **1450**1577
کد N84375