محمد‌جواد لاریجانی در دانشگاه تهران:/2/

آنچه امروز به آن دسترسی داریم، اطلاع‌نماست

سیاست داخلی

حقوق بشر را می توان به عنوان یک عملیات سیاسی که از طرف غرب برای تغییر نظام های حکومتی یا حاکمان یا هر دو بکار برده می شود، بررسی کرد که از مکانیزم های مختلفی نیز برخوردار است.

معاون امور بین‌ اللمل قوه قضائیه با بیان اینکه دسترسی به خبر و واقعیات سخت‌تر از گذشته است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز به آن دسترسی داریم اطلاع‌ نماست و ده‌ها پرده بر روی آن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در آمریکا در سال2013 که از سوی معاونت بین الملل بسیج مستضعفان در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: حقوق بشر را می توان به عنوان یک عملیات سیاسی که از طرف غرب برای تغییر نظام های حکومتی یا حاکمان یا هر دو بکار برده می شود،  بررسی کرد که از مکانیزم های مختلفی نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: امروز امریکا و کشورهای اروپایی تز جهان گشایی غربی را دنبال می کنند که این پروژه بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد اما بلوک شرق در مقابل مقابلش قرار گرفت و پس از سقوط امپراطوری شوروی این روحیه باز نیز در آنها شدت گرفت که جهان‌گشایی غربی را دنبال کنیم که بر اساس آن آمریکا در راس باشد و سایر کشورهای اروپایی در رده دوم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به مسئله اینترنت در ایران گفت: من با اینترنت دشمن نییستم و با افتخار می گویم که اولین بار اینترنت من به مرکز مطالعات بنیادی آوردم. آن وقت مردم نمی‌دانستند که اینترنت چیست و حتی با چه طایی نوشته می‌شود. 6 هزار نفر را دراین رابطه آموزش دادیم.

وی ادامه داد: حتی آن زمان نیز وزیر مخابرات نیز اینترنت را با فکس یکی می‌دانست. من آن زمان گزارشی به رهبری در این رابطه نوشتم و ایشان هم 2 هفته بعد من و وزیر مخابرات را فرخواندند و از اینترنت استقبال کردند و گفتند این تکنولوژی جالب است و باید در آن سرمایه‌گذاری کرد و از طرفی برای جوانان جذاب است و باید از الان مواظب آلودگی‌های این صنعت باشیم.

معاون امور بین‌اللمل قوه قضائیه با بیان اینکه دسترسی به خبر و واقعیات سخت‌تر از گذشته است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز به آن دسترسی داریم اطلاع‌نماست و ده‌ها پرده بر روی آن قرار گرفته است.

لاریجانی آزادی، دمکراسی و برابری را سه کلید واژه ادبیات غرب برای مباحث حقوق بشری دانست و درباره آزادی اذعان داشت: وقتی آنها از آزادی درباره ما صحبت می‌کنند هرکس بخواهد علیه نظام و اسلام فعالیت می‌کنند، راحت باشد و تحت پیگرد نباشد لذا معنای آنها از آزادی بها دادن به فعالیت‌های براندازانه است، اما آنها اگر احساس کند یک نفر منافع آنها را به خطر می‌اندازد، به اسم امنیت، وی را از صحنه حذف می‌کنند.

دبیرستاد حقوق بشر قوه در خصوص معنای دمکراسی از نظر غربی در ایران افزود:دمکراسی برای ما را کف خیابان می‌دانند. اگر یک نفر خیابان شلوغ می‌کند اشکال ندارد اما همین فرد در ماجرای وال استریت را دستگیر می‌کنند به طوری که ماه‌هاست از فعالان این جنبش خبری نیست.

معاون امور بین المللی قوه قضائیه، ایران ستاره درخشان دمکراسی در منطقه خواند و ادامه داد: چطور آمریکایی می‌توانند ادعای دمکراسی داشته باشند، زمانی که حامیان و دوستانشان در منطقه دیکتاتور هستند.

وی در خصوص گزارش احمد شهید هم ابراز داشت: یک احمق شریری گزارشی علیه ما صادر کرد که زندانیان را براساس دین و قومیت تقسیم بندی کرده است که این گزارش را نژادپرستانه می‌دانیم.

لاریجانی با بیان اینکه تقسیم‌بندی احمد شهید از نظر بین المللی نژادپرستانه و منکوب است، گفت: در سیستم حقوقی ما فرق نمی‌کند که فرد متخلف شیعه یا سنی است و این مساوات آنها یعنی دامن زدن به تعصبات قومیتی و از بین بردن و تکه پاره کردن وحدت ملی ایران.

کد N84343