محمد جواد لاریجانی:

این تصور که چرخ اقتصاد به خاطر چرخش سریع سانتریفیوژها کند شده اشتباه استراتژیک است

سایر حوزه ها

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: اینکه چرخ اقتصاد به خاطر چرخش سانتریفیوژها کند شده است اشتباه استراتژیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2013 که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما ملت مسلمان سبک زندگی اسلامی خود را داریم و درگیری غرب و اسلام برای همین است. سبک زندگی از حق هسته ای برای ما مسلم تر است.

وی افزود: البته باید در مورد حق انرژی اتمی هم مراقبت فراوان انجام داد، ولی من معتقد نیستم که چون چرخ سانتریفیوژهای ما زیاد می‌چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کند شده و به عکس است و این اشتباه استراتژیکی است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: غربی ها چون سبک زندگی شان عوض شده هم جنس بازی را پذیرفته اند و ما که این مسئله را قبول نداریم ضد حقوق بشر می دانند. تفکر ما این است که اسلام یک دین جامع و فراگیر است، اسلام دین سیاه و سفید و شرقی و غربی نیست. با این تفکر ایدئولوژیک قوی است که رشد می کنیم. کرامت انسانی محور تمام تفکرات حقوق بشری است، معنای کرامت انسانی این است که انسان ها را با کرامت بدانیم، کرامتی که خدا به ما داده است.

لاریجانی با اشاره به مسئله آزادی اظهار داشت: آزادی از لحاظ صوری خیلی جاذب است اما در عالم ایدئولوژی هر جاذبی موجه نیست. آزادی در نگاه غربی ها برای ما یعنی اینکه هر کس بتواند علیه نظام فعالیت های خود را داشته باشد و تحت پیگیری نباشد و فضا برای حرکت های براندازانه وجود داشته باشد و اگر کسی برعلیه اسلام و نظام عمل کرد و تحت پیگیری قرار نگرفت فریادها بلند می شود.

وی ادامه داد: اما وقتی به خودشان می رسیم همه چیز فدای امنیت ملی می شود و به اسم امنیت وارد زندگی خصوصی افراد می شود. آزادی در مفهوم غربی مرزش با امنیت مشخص می شود.

دموکراسی وقتی به ما می رسد در کف خیابان باید باشد، اگر خیابان ها شلوغ شد افراد اشغالگر محق هستند اما در جریان وال استریت آمریکاییها چه کردند، برای آنها جایی که آرای مردم مشخص می شود کف خیابان است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یادآور شد: در جریان فتنه 88 گروهی به خیابان ریختند و آمریکاییها به اسم دموکراسی از آنها دفاع کردند.