با مصوبه تلفیق؛

درآمد حاصل از افزایش قیمت برق به خزانه واریز می شود

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها، با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت برق در این صنعت مخالفت کرند و دولت را ملزم کردند تا درآمد حاصل از افزایش قیمت برق را به حساب خزانه واریز کند.

سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تصویب بخش درآمدی تبصره هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه صبح دوشنبه این کمیسیون، اظهار داشت: دولت در این لایحه پیشنهاد کرده در اجرای فاز دوم هدفمندی، 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که این بخش از تبصره دولت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

زمانیان ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون، مقرر شد 51 هزار و 900 میلیارد تومان از این درآمد از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمندی حاصل شود و 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون تأمین شود.

عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره هدفمندی با تصویب پیشنهادی، با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت برق در این صنعت مخالفت کرند و دولت را ملزم کردند تا درآمد حاصل از افزایش قیمت برق را به حساب خزانه واریز کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبه تلفیق، در سال 93 درآمد حاصل از افزایش قیمت برق به خزانه داری واریز می شود.