رای الیوم: وزیر خارجه عربستان تغییر می کند

سعود الفیصل

تهران - ایرنا - مقامات عربستانی در پی جایگزین کردن یکی از شاهزادگان سعودی به جای ˈالفیصلˈ وزیر خارجه این کشور هستند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، منابع مورد اعتماد به ˈرای الیومˈ گفتند که وزیر خارجه عربستان بزودی از مقام خود کنار می رود و فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.

این منابع با توجه به درخواست فیصل برای استراحت، مشارکت وی را در کنفرانس ˈژنو2 ˈ آخرین حضور در یک نشست خارجی خوانده و اعلام کردند که با این حال جایگزین کردن وزیر خارجه جدید به جای فیصل به زمان بیشتری نیاز دارد.

بر پایه این گزارش، بیشتر وزیران خارجه کشورهای عربی در حاشیه کنفرانس ژنو2 در باره تغییر در سطح وزیر خارجه عربستان صحبت می کردند .

بنابر گزارش رای الیوم، ˈعبدالعزیز بن عبداللهˈ فرزند شاه عربستان که اکنون معاون وزیر خارجه است و همچنین ˈترکی الفیصلˈ رییس سابق سازمان اطلاعات از شخصیت های مطرح برای جایگزینی سعود الفیصل هستند.

منابع خبری به رای الیوم گفتند که به احتمال زیاد ترکی فیصل جایگزین سعود الفیصل می شود، زیرا قرار بر باقی ماندن ˈآل فیصلˈ در وزارت خارجه عربستان است، اما در همین حال عبدالعزیز بن عبدالله نیز فرصت به دست گرفتن پست وزارت خارجه عربستان را دارد، زیرا در زمانیکه سعود الفیصل به مدت طولانی برای معالجه به خارج از عربستان سفر کرده بود، وی انجام امور وزارت خارجه را برعهده داشت.

مترجمام**1408**1651
کد N83502