در گفتگو با مهر مطرح شد:

تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی برعهده دولت است

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سازوکار اجرایی تبصره هدفمندی بر عهده دولت است و خودش تصمیم می گیرد اما تاکنون دولت در خصوص میزان افزایش قیمت حامل های انرژی گزارشی به مجلس نداده است.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تصویب کلیات تبصره هدفمندی یارانه ها در جلسه کمیسیون تلفیق، گفت: بر اساس این تبصره علی رغم افزایش در آمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه های نقدی افزایش نیافته و همان 45 هزار و 500 تومان به مردم به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم بخش بهداشت و درمان و تولید افزایش یافته است.

وی افزود: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه کمیسیون تلفیق توضیحات مبسوطی در خصوص این تبصره داد مبنی بر اینکه سناریوی دولت برای اجرای این لایحه به صورتی خواهد بود که کمترین فشار به مردم وارد شود.

جلیلی تاکید کرد: سازو کار اجرایی تبصره هدفمندی بر عهده دولت است و خودش تصمیم می گیرد، تاکنون دولت در خصوص میزان افزایش قیمت حامل های انرژی گزارشی به مجلس نداده است.

وی در پایان پیش بینی کرد سر جمع افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 حدود 40 درصد باشد که دولت سناریوی دقیق آن را پیش بینی می کند.

به گزارش مهر، تبصره هدفمندی صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد پس از جلسه علنی مجلس دو ساعت زودتر تعطیل شد تا کمیسیونهای تخصصی پیشنهادات خود در خصوص این لایحه را آماده کرده و به کمیسیون تلفیق ارائه دهند کمیسیون تلفیق نیز در نوبت شب تبصره هدفمندی را بررسی کرد و کلیات این تبصره به تصویب رسید. دولت درآمد 63 هزار میلیاردی را از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده که بر اساس اظهارات برخی نمایندگان موجب افزایش 88 درصد قیمت حاملهای انرژی خواهد شد.