ابطحی: اصولگرایان جایگاهی بین مردم ندارند!

سیدمحمدعلی ابطحی

سیدمحمدعلی ابطحی ادعا کرد: رای مردم در ۲۴خرداد «نه» گفتن به تمامی رویه‌های گذشته بود.

به گزارش آفتاب به نقل از جهان، ابطحی طی یادداشتی در روزنامه آرمان روابط عمومی نوشت: به نظر می‌رسد تا پایان کار مجلس نهم که با بخشی از زمان روی کار بودن دولت روحانی همزمان است، شاهد چالش‌هایی بین این دو قوه خواهیم بود. حتی می‌توان گفت برای بهبود این رابطه راه‌حلی وجود ندارد زیرا اختلافات این دو نهاد از اندیشه‌های متفاوت این دو قوه نشات می‌گیرد که مانع صلح دائم بین آنها خواهد شد.
وی مدعی شده است که "اصولگرایان مخصوصا طیف تندرو آنها می‌دانند که در انتخابات مجلس آینده جایگاه مردمی نخواهند داشت و در مجلس جایی برای آنها وجود ندارد. در انتخاباتی که برگزار شود این طیف جایی نخواهند داشت زیرا رای مردم در ۲۴خرداد «نه» گفتن به تمامی رویه‌های گذشته بود."
کد N83288