۱۹ کارگر تونل «مانش» دچار مسمومیت شدند

کارگران فرانسه

این اتفاق زمانی رخ داد که کارگران در حال تعمیر خط آهن این تونل بودند که فرانسه و انگلستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

۱۹ کارگر تونل «مانش» به دلیل مسمومیت ناشی از گاز منواکسید کربن دچار ناراحتی‌هایی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز٬ این اتفاق زمانی رخ داد که کارگران در حال تعمیر خط آهن این تونل بودند که فرانسه و انگلستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

یکی از این کارگران به بیمارستانی در شهر «لیل» فزانسه منتقل شده ولی وضعیت جسمی وی چندان وخیم نیست.

کد N83011