ماجد غماس: برای حل بحران استان الانبار دو راه حل وجود دارد

عراق

نمایندۀ مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران عراق وحدت رویه شیعیان در عراق را زمینه ساز تقویت اعتمادسازی در این کشور و راهی برای خروج از بحران می داند.

به گزارش خبرآنلاین ماجد غماس با بیان اینکه عراق در حال سپری کردن روندهای سخت سیاسی است و این مراحل اجتناب ناپذیر است به خبرآنلاین گفت: واقعیت اینست که هنوز بسیاری باور ندارند که دولت عراق به این شکل و با رأی اکثریت در حال پیش رفتن است. بخشی از موانع نیز اشکال تراشی برخی نیروها و کشورهاست. اما به طور کلی نظر ما بر اینست که قدرت شیعیان در وحدت بخشی به مواضع آنها و نیروهای سیاسی شیعه در دولت عراق مهمترین عامل وحدت عراق خواهد بود.
به گفته رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران عراق مستلزم وحدت رویه میان نیروهای شیعه است و این خود به خود موجب می شود نیروهای اهل تسنن و کرد نسبت به ایجاد تعامل و توافق ملی برای استقرار روند سیاسی در عراق تمایل بیشتری نشان دهند.

نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران در خصوص درگیری های اخیر در استان الانبار عراق نیز گفت: ورود نیروهای دولتی برای بیرون راندن نیروهای القاعده و داعش، ضربات مهمی را به آنها وارد کرد. ولی این گروهها نیز با استفاده از شرایط موجود در این استان سعی کردند دو شهر مهم این استان رمادی و فلوجه را تصرف کنند. در این میان نیروهای عشایر و پلیس مقاومت کردند و درگیریها هنوز ادامه دارد. البته پیشرفت‌هایی با کمک نیروهای عشایر حاصل شده است.

دو راه حل برای بحران الانبار

این سیاستمدار عراقی با این همه متذکر شد که این راه حل نهایی نیست و سپس برای حل بحران 2 راه حل پیشنهاد داد:
متمرکز کردن کل نیروهای امنیتی و نظامی دولت، مردم عراق و عشایر استان الانبار به جنگ با تروریستها و استفاده از کل ظرفیتهای موجود برای ضربه زدن به آنها و در نهایت بیرون کردن آنها از مرزهای عراق. این راه حل مستلزم آنست که هماهنگی بسیار بالایی بین کل نیروهای موجود اعم از سیاسی، مردمی، عشایر، پلیس محلی، نیروهای ارتش عراق و همچنین یک هماهنگی با کشورهای همجوار وجود داشته باشد.

4949

 

کد N82860