فیصل المقداد:

هدف ما پایان دادن به خونریزی ها در سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به کارشکنی های گروههای مسلح در مسیر کاروانهای کمک رسانی به مناطق مختلف این کشور بر ضرورت پایان خونریزی ها در سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، فیصل المقداد گفت: ما جدی هستیم و به دنبال تهیه نان برای همه ملت سوریه هستیم.نه ما و نه رهبر ملت سوریه ممکن نیست که برای تهیه نان برای ملت کوتاهی کنیم.

معاون وزیرخارجه سوریه بیان کرد: تلاش ما از تلاش دو سال قبل خارج کردن زنان و کودکان از حمص بوده است اما موفق نشدیم.

وی افزود: به اینجا آمده ایم تا حقایق را بگوییم و به خونریزی ها پایان بدهیم.تلفاتی که درباره آن مبالغه می شود بیشتر از شهروندان و ملت ما بوده است.

المقداد تاکید کرد: برای ما دردناک است هنگامی که می دانیم کمک های ما به اردوگاه الیرموک نمی رسد.گروههای مسلح به کاروانهای کمک رسانی به اردوگاه الیرموک تیراندازی می کنند.

وی افزود: حمص یک شهر سوری است و در اثر حملات گروههای مسلح ویران شده است.موضوع کمکهای انسانی موضوع اساسی در ژنو نیست.