128 نفر در جریان ناآرامی های برزیل بازداشت شدند

آمریکا اروپا

بازداشت 128 نفر از معترضان به صرف هزینه های گزاف بازیهای جام جهانی و تخریب مغازه ها و بانک ها از جمله خبرهای مرتبط با ناآرامی ها در برزیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به تظاهرات هزار معترض برزیلی‌ در سائوپائولو علیه بازیهای جام جهانی 2014 گزارش داد معترضان شعارهایی همچون "هیچ جام جهانی‌ ای نباید در برزیل برگزار شود" سر دادند.

این رسانه غربی در ادامه با اشاره به خشونت کشیدن تظاهرات در برزیل گزارش داد که معترضان در پاسخ به فراخوان گروهی از فعالان تندر و موسوم به "آنانیموس" به خیابانها آمدند.

رویترز همچنین با اشاره به افزایش ناآرامی ها در برزیل از تخریب مغازه ها و بانک ها و همچنین سوزاندن زباله و تایر ماشین توسط معترضان و همچنین انتشار مطالبی در اعتراض به برگزاری بازیهای جام جهانی 2014 در برزیل از سوی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخت.

پلیس و ارتش سائوپائولو همچنین از بازداشت 128 نفر از معترضان خبر داد که در اعتراض به صرف صدها میلیون دلار برای بازیهای جام جهانی با پلیس درگیر شده بودند.