فاز دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق تصویب شد/ رای کمیسیون به تبصره دولت 

مجلس

کلیات تبصره هدفمندی یارانه ها در جلسه امشب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . 

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امشب کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به تصویب تبصره پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده با موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توضیح داد: با وجود آنکه تصویب این تبصره نیازمند آرای موافق سه چهارم معادل 75 درصد نماسیندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بود ، رئیس کمیسیون تلفیق با ارای مثبت 56 درصد حاضران در جلسه اعلام کرد که این تبصره تصویب شده است . 

به گفته وی در جلسه امشب کمیسیون تلفیق که با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس برگزار شد ، 46 نماینده مجلس حاضر بودند.