امام جماعت مسجد جمعه باکو :

وهابیون باید تحت نظارت جدی قرار گیرند

گروههای افراطی

باکو- ایرنا- ˈسورخای محمدلیˈ امام جماعت مسجد جمعه ˈایچری شهرˈ باکو بر ضرورت نظارت جدی نهادهای ذیربط دولتی بر عملکرد وهابیون و تکفیری ها در این کشور تاکید کرد.

وی روز یکشنبه در گفت وگو با پایگاه خبری ˈ آذ نیوز. آذˈ با اظهار نارضایتی از مشارکت تعدادی از جوانان آذری در درگیری های داخلی سوریه گفت : امروز 20 درصد اراضی جمهوری آذربایجان تحت اشغال ارمنستان است و بیش از یک میلیون هموطن ما در نتیجه تجاوز این کشور از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

این عالم دینی افزود: تحت این شرایط عده ای بدون توجه به مصالح کشور و با عناوینی از قبیل سلفی یا تکفیری و به اسم جهاد راهی سوریه می شوند که این امر با هیچ معیار اخلاقی و هیچیک از احادیث اسلامی توجیه پذیر نیست.

محمدلی با اشاره به اینکه جهاد صرفا به مفهوم جنگیدن نیست ، سامان دادن به مناسبات انسانی را نیز نوعی جهاد دانست و خاطر نشان کرد: به نظرم برخی جریانهای دینی با ارایه مفهوم نادرست از جهاد ، جوانان آذربایجانی و اسلام را مورد تعدی قرار می دهند.

وی به ماهیت کسانیکه در سوریه می جنگند اشاره کرد و افزود :ˈببینید چه کسانی در آنجا می جنگند و در آنجا دشمن چه کسی است؟ کسانی که علیه دولت اسد می جنگند، خودشان را تکفیری می خوانند. امروز یک دسته جوان سر به هوا برای جنگ از آذربایجان راهی سوریه می شوند. تهاجم و توسل به سلاح از سوی مسلمان علیه مسلمان دیگر پذیرفتنی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر وهابیون درجمهوری آذربایجان، کمیته دولتی رسیدگی به امور تشکلهای دینی این کشور را بخاطر امکانات وسیع تر و داشتن ارتباط تنگاتنگ با دولت، مناسبت ترین مرجع برای برداشتن گامهای جدی در راستای کنترل این وضعیت معرفی کرد.

این دیندار آذربایجانی کسانی را که مانع وحدت و یکپارچگی مسلمانان می شوند، عوامل بیگانه خواند و گفت که این افراد برای بر هم زدن ثبات دینی وارد جمهوری آذربایجان شده اند.

وی توسعه دینی و نگرش جوانان آذری نسبت به اسلام را در پنج سال گذشته بسیارعالی توصیف کرد و گفت: هم زیستی و تحمل پذیری دینی در جامعه آذربایجان اکنون به عنوان یک الگو برای جامعه بشری تبدیل شده است و با وجود اینکه مسلمانان اکثریت جمعیت آذربایجان را تشکیل می دهند ، در این کشور با همه ادیان برخورد یکسان صورت می گیرد.

خاورم*1206*1547
کد N82731