درگیری پلیس و معترضان در اوکراین به رغم امتیازدهی رییس جمهوری

درگیری

تهران–ایرنا–پلیس اوکراین روز یکشنبه با معترضانی که ساختمانی در مرکز کیف پایتخت این کشور را محاصره کرده بودند، درگیر شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کیف،درحالی کهˈویکتور یانوکوویچˈرییس جمهوری اوکراین به رهبران گروه مخالف پست های کلیدی پیشنهاد داده است، سرنوشت دولت همچنان در هاله ای از ابهام قرار داد.

یکی از دشمنان اصلی رییس جمهوری اوکراین پیشنهاد وی را به عنوان تلاشی ˈزهرآگینˈ برای از بین بردن جنبش اعتراضی در کشوری که در ناآرامی فرو افتاده است، توصیف کرد.

رهبران گروه مخالف با اعلام اینکه برای برخورداری از امتیازات بیشتر فشار مضاعفی وارد خواهند کرد،هشدار دادند که به یانوکوویچ اجازه نخواهند داد فرمان تیراندازی دهد.

طبق این گزارش، در تازه ترین رویدادهای خشونت بار در اوکراین چند هزار معترض تلاش کردند روز یکشنبه به یک مرکز فرهنگی در مرکز کیف که صدها پرسنل نیروی امنیتی در آن مستقر بودند، یورش برند. این مرکز با کانون اعتراضات مخالفان در مرکز استقلال کیف چند صد متر فاصله دارد.

معترضان به طرف نیروهای امنیتی سنگ و بمب های دودزا پرتاب کردند و پلیس نیز به سوی آنها نارنجک های بیهوش کننده شلیک کرد و آب پاشید.

این رویارویی دو ساعته در پی بزرگترین امتیازدهی رییس جمهوری اوکراین در جریان مناقشه دو ماهه این کشور به وقوع پیوست. مناقشه اوکراین، این کشور را دچار بحران کرده، منجر به کشته شدن دست کم سه نفر شده و تنش بین روسیه و غرب را عمیق تر کرده است.

مخالفان در نظر دارند روز یکشنبه برای معترضان کشته شده، مراسم دعا و نیایش برپا کنند.

یانوکوویچ چندی پیش از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در عوض وعده داد روابط کشورش با روسیه را بهبود بخشد. این اقدام، میلیون ها اوکراینی را که رویای پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر داشتند، به خشم آورد.

در همین حال، رییس جمهوری اوکراین با امید به پایان اعتراضات در این کشور روز گذشته (شنبه) به ˈآرسنی یاتسنیوکˈ وزیر اقتصاد پیشین اوکراین و یکی از رهبران اپوزیسیون پست نخست وزیری را پیشنهاد کرد.

رییس جمهوری اوکراین همچنین بهˈویتالی کلیچکوˈ قهرمان سابق مشت زنی جهان و از چهره های برجسته مخالفان این کشور پست معاونت نخست وزیر در موضوعات بشردوستانه را پیشنهاد داد.

این درحالی است که رهبران گروه مخالف بر خواست خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام و لغو قانون ضد اعتراضات تاکید کردند. رهبران اپوزیسیون اوکراین می گویند یانوکوویچ به این کشور خیانت کرده است.

آمریکا به یانوکوویچ هشدار داده است که ناکامی وی در فرونشاندن مناقشه جاری ممکن است پیامدهایی برای روابط واشنگتن با کیف داشته باشد. آلمان، فرانسه و دیگر دولت های غربی نیز از رییس جمهوری اوکراین خواسته اند با گروه مخالف وارد مذاکره شود.

پاپ ˈفرانسیسˈ رهبر کاتولیک های جهان نیز روز یکشنبه خواستار پایان خشونت در اوکراین شد و از همه طرف های درگیر خواست وارد مذاکرات سازنده شوند.

با این حال،روسیه روز گذشته (شنبه) برسطح هشدارهای خود در زمینه مداخلات بین المللی در اوکراین افزود و به مقامات اتحادیه اروپا گفت از دخالت در امور داخلی این کشور خودداری کنند.مسکو همچنین به واشنگتن درخصوص اظهارنظرهای تحریک آمیز هشدار داد.

مترجمام**9109 **1856

Arseny Yatsenyuk- Viktor Yanukovich – Klitschko Vitali
کد N82482