انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش از موعد برگزار می شود

انتخابات

تهران - انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش از انتخابات پارلمان این کشور برگزار می شود.

شبکه الجزیره روز یکشنبه اعلام کرد که ˈعدلی منصورˈ رییس جمهور موقت مصر با اصلاح اعلامیه ˈنقشه آیندهˈ، تصمیم گرفت ترتیب برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تغییر دهد.

در پی برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در تابستان گذشته، رهبران مصر فهرستی از یک سلسله اقدامات را با عنوان نقشه آینده ارایه کردند که بر اساس آن، قرار بود پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور، ابتدا انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی و پلیس مصر، این کشور را دستخوش ناآرامی های گسترده در طول ماههای اخیر کرده است.

مترجمام 1491**1010
کد N82204