آمادگی ارتش عراق برای عملیات زمین سوخته در فلوجه

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عراقی درگزارشی به تشریح آخرین اوضاع امنیتی استان الانبار که از مدتها قبل عرصه درگیری ارتش با تروریستهای داعش است پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه العالم عراق در گزارشی درباره اوضاع مناطق غربی عراق آورده است: ارتش عراق آماده عملیات سرزمین سوخته در فلوجه می شود و این پس از درخواستهای مکرر از ساکنان برای ترک شهر است.

یک مسئول نظامی اعلام کرد: اطلاعات رسیده حکایت از سیطره داعش به طور کامل بر شهر فلوجه دارد. ارتش منتظر است ساکنان محلی فلوجه را ترک کنند تا عملیات سرزمین سوخته را در آن به اجرا گذارد.

وی افزود: ارتش قصد ندارد که به تروریستهای داعش اجازه فرار بدهد به همین منظور طرح فراگیری برای غلبه بر آنها در داخل فلوجه در دست اجرا دارد به ویژه که ارتش تمامی ورودی های این شهر در محاصره خود دارد.

این مسئول نظامی عراقی اعلام کرد: نیروهای امنیتی به دقت کسانی که از شهر خارج می شوند را تحت بازرسی قرار می دهند تا مظنونین تروریستی فرار نکنند. تمامی ورودی ها برای خانواده هایی که مایل به خروج از شهر هستند باز است و ما به آنها توصیه می کنیم که هرچه سریعتر این کار را انجام دهند.

العالم عراق به نقل از منبع محلی در استان الانبارآورده است: عشایر حمایت شهرهایی که ازتش آنها را خالی کرده است برعهده دارند. ارتش در نزدیکی البو فراج و الورار، التامیم و منطقه کاخهای سابق ریاست جمهوری مستقر است.

این منبع که نامش را ذکر نکرد افزود: درگیری های شدیدی در نزدیکی منطقه البو فراج میان ارتش عراق و گروههای مسلح در جریان است و همزمان درگیری های شدیدی در خیابان الملعب و بیستم در جریان است. درگیری هایی در منطقه البوفراج که منطقه ای کشاورزی در نزدیکی جاده سریع السیر است امداد رسانی غذایی و سوخت به شهر با مشکل روبرو کرده است.

این منبع از عقب نشینی ارتش عراق از پل قاسم و تمرکز بر خیابان المعلب خبر داد و افزود: خیابان شصتم از پل قاسم نزدیک به دانشگاه الانبار شروع و تا پل البو فراج و مناطقی مانند خیابان الملعب، بیستم و الصوفیه را در بر می گیرد و درگیری ها در این منطقه از زمان شروع درگیری ها میان نیروهای دولتی و گروههای تروریستی در الانبار شدیدتر از بقیه مناطق است.

العالم به نقل از العانی فعالان مدنی عراقی در الانبار می افزاید: جاده بین المللی بغداد به الانبار شاهد حضور گسترده نیروهای ارتش عراق است. در داخل الرمادی نیز نیروهای موسوم به سوات در نزدیکی دوایر دولتی در کوی افسران حضور دارند. برخی مناطق الرمادی میان گروههای مسلح و ارتش عراق دست به دست می شود به طوری که در برخی ساعات گروههای مسلح و چند ساعت دیگر ارتش بر این مناطق مسلط هستند.

العانی می افزاید: بیشتر ساکنان فلوجه شهر را به سوی شهر و قصبات مجاور ترک کرده اند. نزدیک به 90تا95 درصد شهر را ترک کرده اند. کربلا، عامریه، الحبانیه، الصقلاویه، هیت، الحقلانیه، حدیثه، بروانه، عانه، القائم، اربیل در منطقه کردستان و استانهای سلیمانیه و دهوک میزبان خانوارهای فلوجه ای بوده اند.