نقوی حسینی خبر داد:

پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی به امور دفاعی

مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیشنهاد این کمیسیون برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به امور دفاعی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گزارش جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: پس از اعلام تعطیلی جلسه علنی امروز مجلس در ساعت 10 صبح، کمیسیون تشکیل جلسه داد تا لایحه «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (21) به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور» را مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.

در این جلسه که با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها تشکیل شد، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را بدین شرح اعلام کردند.

عدم شفافیت در تبصره به ویژه حامل های انرژی، ردیف های هزینه ای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، عدم شفافیت در قیمت بنزین و نان، عواقب افزایش 86 درصد قیمت حامل های انرژی، عدم شفافیت در عوارض تعیین شده در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، عدم شفافیت در پرداخت یارانه ها و حذف خانوارهای پردرآمد از پرداخت یارانه از جمله نقدهای اعضا به تبصره مذکور بود.

نقوی حسینی گفت: همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون بود.

همچنین کمیسیون معتقد است دولت باید دهک های پردرآمد را از مسیر پرداخت یارانه خارج کند.

در این جلسه با توجه به شرایط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعیف و کم درآمد پیشنهاد زیر نیز تصویب شد:

دولت موظف است تا پایان اردیبهشت 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد.

تبصره: به دولت اجازه داده شد تا سقف صد هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه ها تا پایان خرداد اقدام نماید.

هدف از پیشنهاد مذکور جلوگیری از شدت افزایش قیمت حامل های انرژی است.

نقوی حسینی در ادامه گفت: در این جلسه کمیسیون دو لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تصویب شد.