روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور:

نشست مشترک دولت و مجلس لغو نشده است

مجلس

خبر قطعی زمان برگزاری و یا لغو شدن این نشست متعاقبا اعلام خواهد شد/ روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور خبر لغو نشست مشترک دولت و مجلس را رد کرد.

روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور خبر لغو نشست مشترک دولت و مجلس را رد کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور طی خبری ضمن با تاکید بر اینکه دیدار مشترک دولت و مجلس لغو نشده است گفت: خبر قطعی زمان برگزاری و یا لغو شدن این نشست متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد N82013