سازدار در گفتگو با ایلنا:

مخالفان توافق ژنو در جریان تحریم‌ها متنعم شده‌اند

سیاست داخلی

با در نظر گرفتن تایید مقام معظم رهبری بر توافقات اخیر هسته‌ای مردم خود بهترین قاضی بر رفتار کسانی خواهند بود که تا دیروز خود را مطیع مقام معظم رهبری می‌دانستند/عده‌ای در گذشته به دلیل منافعی که از این تحریم‌ها عایدشان می‌شد سعی در دامن زدن به این تحریم‌ها داشتند، لذا اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند.

یک نماینده پیشین مجلس انتقادات غیرمعقول از دولت را در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران نوعی رفتارسیاسی انتقام جویانه توصیف کرد و گفت: عده‌ای به این دلیل که در این سال‌ها از قبل این تحریم‌ها و عملکرد نادرست ۸ساله دولت متنعم شده‌اند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را لمس کنند،چرا که در غیر این صورت چنین انتقاداتی را مطرح نمی‌کردند.

سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص ابراز ناخرسندی برخی از اصولگرایان از به اجرا درآمدن توافقات هسته‌ای اخیر ضمن تاکید برحق انتقاد برای همه، اظهار داشت: این گونه واکنش‌ها از جانب برخی از جریانات تندرو نمی‌تواند تاثیری در ادامه روند مذاکرات داشته باشد.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اعلام سوگواری عده‌ای از جریانات تندرو هم زمان با به تعلیق درآمدن غنی سازی ۲۰درصد در کشور گفت: این افراد باید بدانند که اگر ضعفی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران وجود دارد این ضعف‌ها به دلیل عملکرد نادرست دولت نهم و دهم در سطح بین المللی بوده است و کسانی که در این ۸سال حامی دولت بوده‌اند باید در آن زمان عزای عمومی اعلام می‌کردن و به سوگ می‌نشستند که اوضاع کشور را به این وضع اسفناک کشانده‌اند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و عده‌ای از بزرگان کشوری نیز این مذاکرات را تایید کرده‌اند، گفت: با در نظر گرفتن تایید مقام معظم رهبری بر توافقات اخیر هسته‌ای مردم خود بهترین قاضی بر رفتار کسانی خواهند بود که تا دیروز خود را مطیع مقام معظم رهبری می‌دانستند.

سازدار همچنین در ادامه افزود:عده‌ای در گذشته به دلیل منافعی که از این تحریم‌ها عایدشان می‌شد سعی در دامن زدن به این تحریم‌ها داشتند، لذا اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند و بر این اساس نمی‌توان این انتقادات را دلسوزانه دانست.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه ما باید توقعاتمان را بر اساس امکاناتی که داریم تنظیم کنیم، خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته‌ای ایران کل دنیا در یک طرف میز مذاکره وجمهوری اسلامی ایران در طرف دیگر میز نشسته بود و چنانچه منصفانه به این جریان نگاه کنیم خواهیم دید که ما در واقع درگیر یک جنگ دیپلماتیک بعد از یک جنگ نظامی بوده‌ایم.

وی در ادامه این مطلب افزود: از آنجایی که طرف‌های مقابل دنبال بهانه جویی هستند در این شرایط حفظ وحدت و دفاع از حرکت دولت در خصوص این مهم ضروری است.

سازدار این دست از انتقادات غیرمعقول از دولت را نوعی رفتارسیاسی انتقام جویانه توصیف کرد و گفت: عده‌ای به این دلیل که در این سال‌ها از قبل این تحریم‌ها و عملکرد نادرست ۸ساله دولت متنعم شده‌اند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را لمس کنند چرا که در غیر این صورت چنین انتقاداتی را مطرح نمی‌کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصولگرایان افراطی باید به خاطر عملکرد ضعیف خود و دولتی که به پشتوانه آن‌ها به وجود آمده بود حساب پس دهند و بدانند که با این انتقادات غیرمعقول و نابجا نمی‌توانند از جواب دادن به سوالات طفره بروند.

کد N81981