با تصویب نمایندگان مجلس؛

هر تعاونی دارای یک رای در مجمع نمایندگان اتاق تعاون است

مجلس

مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها؛ شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تشکیل می‌شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که هر تعاونی تنها دارای یک رای در مجمع نمایندگان اتاق تعاون باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به بررسی ماده یازده از این طرح پرداختند.

نمایندگان مردم در بهارستان با ۱۸۱ رای موافق ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع ماده ۱۱ را تصویب کردند.

در تبصره دو از این ماده آمده است؛ مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها؛ شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تشکیل می‌شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است.

کد N81441