آغاز مشورت های رئیس جمهور تونس برای تعیین مسئول جدید تشکیل کابینه

منصف المرزوقی,مهدی جمعه

تهران - ایرنا- مشورت های رئیس جمهور تونس برای تعیین مسئول جدید تشکیل کابینه در این کشور امروز آغاز می شود.

شبکه الجزیره روز یکشنبه گفت: دفتر ریاست جمهور تونس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد ˈمنصف المرزوقیˈ رئیس جمهور تونس امروز مشورت های خود را برای تعیین فرد مسئول تشکیل کابینه جدید آغاز می کند. ممکن است وی بار دیگر ˈمهدی جمعهˈ را مامور تشکیل کابینه کند یا فرد دیگری برای این کار انتخاب شود.

یکی از مسئولان دفتر ریاست جمهوری تونس اعلام کرد ممکن است مشورت های مرزوقی حتی یک هفته زمان نیاز داشته باشد.

یک مقام نزدیک به ریاست جمهوری تونس اعلام کرد مرزوقی بار دیگر مهدی جمعه را مامور تشکیل کابینه می کند.

وی افزود علت اولویت داشتن جمعه بر دیگران این است که او تنها به یک یا دو روز زمان برای تکمیل کابینه خود نیاز دارد.

این خبر پس از آن اعلام شد که مهدی جمعه مامور تشکیل کابینه جدید اعلام کرد ترکیب کابینه او مورد توافق همه طرف های سیاسی تونس نیست.

وی پس از دیدار شب گذشته خود با المرزوقی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد مشکلی که موجب ناکامی او در تشکیل کابینه شد، تعیین وزیر کشور بود.

قرار بود مهدی جمعه روز گذشته اعضای کابینه خود را معرفی کند اما بر خلاف همه پیش بینی ها او خبر از شکست خود در تشکیل کابینه داد. جمعه 15 روز برای تشکیل کابینه خود مهلت داشت.

مترجمام 1491 *1446
کد N81341