با تصویب نمایندگان‎؛

مسوولیت‌های رییس اتاق تعاون مشخص شد

مجلس

طبق رای گیری به عمل آمده از نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از دویست و سی نماینده حاضر در صحن علنی ماده ۱۲ تصویب شد.

با تصویب نمایندگان؛ مسئولیت‌های رئیس و دبیر اتاقهای تعاون مشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به بررسی ماده ۱۲ از این طرح پرداختند.

طبق رای گیری به عمل آمده از نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از دویست و سی نماینده حاضر در صحن علنی ماده ۱۲ تصویب شد.

در ماده ۱۲ از طرح موادی از قا نون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است «مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است. که ریاست هیات رئیسه اتاق را هم برعهده دارد، جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات؛ فردی را به عنوان دبیر‌کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیات رئیسه انتخاب می‌نماید»

کد N81339