آخوندوف در گفتگو با مهر/پایانی:

عاشورا باور صمیمانه ملت آذربایجان است/ حمایت باکو از تشکیل دولت مستقل فلسطین