صبح امروز صورت گرفت‎؛

کارگران شرکت مادیران مقابل مجلس تجمع کردند

مجلس

این کارگران روز ۴ شنبه هفته گذشته نیز مقابل مجلس تحصن کردند، اما به خاطرتعطیلی مجلس‌؛ امروز تحصن خود را تکرار کردند

تعدادی از کارگران شرکت مادیران به خاطر اخراج غیرقانونی از این شرکت در درب مجلس شورای اسلامی تحصن کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران در پلاکاردی که دستشان است خود را کارگران رسمی معرفی کرده و مدعی‌اند که به شکل غیر قا نونی اخراج شدند.

این کارگران روز ۴ شنبه هفته گذشته نیز مقابل مجلس تحصن کردند، اما به خاطرتعطیلی مجلس‌؛ امروز تحصن خود را تکرار کردند.

کد N80932