بازدید هیات رییسه از جایگاه خبرنگاران در مجلس

هیات رییسه

تهران -ایرنا- دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس به دنبال اعمال برخی تغییرات در مجلس، از جایگاه خبرنگاران بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سید شریف حسینی» و «محمد آشوری تازیانی» با حضور در جایگاه خبرنگاران به گلایه های آنان درباره شکل جدید مجلس و اشراف نداشتن آنها به صحن علنی برای تهیه خبر پاسخ دادند.

اعضای هیات رییسه مجلس قول دادند که جایگاه خبرنگاران طی چند روز آینده تغییر کند و مشکل خبرنگاران حل شود.

سیام**9103**1535
کد N80866