به منظور بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در کمیسیون های تخصصی؛

جلسه علنی مجلس پایان یافت/ جلسه بعدی مجلس 8 بهمن ماه

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را در ساعت 10 صبح خاتمه داد تا نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی حضور یافته و تبصره هدفمندی را که امروز در جلسه مجلس اعلام وصول شد مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ساعت 10 صبح جلسه مجلس را پایان داد تا نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی حضور یافته و تبصره هدفمندی را که دولت به مجلس ارائه کرده است مورد بررسی قرار دهند.

رئیس مجلس جلسه بعدی مجلس را روز سه شنبه 8 بهمن اعلام کرد و به مزاح از مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق خواست تا معجزه ای کرده و گزارش کمیسیون را به صحن مجلس برساند.