قاضی یک دادگاه سعودی:

تحریک جوانان برای جنگیدن در سوریه فتنه است/ عاملان تشویق جوانان به جنگ محاکمه می شوند

آفریقا و خاورمیانه

قاضی یک دادگاه در عربستان سعودی در اظهاراتی تازه از فتواهای برخی شخصیتهای افراطی وهابی در زمینه تشویق جوانان این کشور برای جنگ با ارتش سوریه با ادعای جهاد به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "صالح بن ابراهیم آل الشیخ" رئیس دادگاه ویژه کیفری در ریاض اعلام کرد: تحریک جوانان به جنگیدن در مناطقی که درگیری در آنها وجود دارد از جمله سوریه فتنه است و از لحاظ شرعی نیز حرام  است.

وی افزود: افرادی که برای جنگ اعزام می شود به گروههای تروریستی وابسته اند و با اعتقادات جدید و افراطی به کشور باز می گردند.

این مقام قضایی در عربستان تاکید کرد: دستگاه قضایی با عوامل تشویق جوانان به جنگ برخورد می کند و آنها در دادگاه محاکمه خواهند شد.

خاطرنشان می شود عامل اصلی بسیاری از فتواهایی  که در زمینه جنگیدن در سوریه صادر می شود شیوخ فتنه گر سعودی هستند که با ادعای آنچه جهاد می خوانند، جوانان را فریب می دهند تا به سوریه بروند و با ارتش این کشور بجنگند و به کشتار و ویرانگری مشغول شوند.