با تصویب مجلس؛

شرایط عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از قانون بخش تعاونی اقتصاد شرایط عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه و مدیر عامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده 10قانون سیاست های اصل 44 باید حسب مورد واجد شرایط در مواد 111 و 126 و 147قانون تجارت و اصلاحیه بعدی آن باشد علاوه بر این با تصویب تبصره ماده شرایطی برای عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون تعیین شد.

بر اساس این تبصره مقرر شد برای عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسی شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است صفحه نمایش مجلس آرای این ماده را نشان نداد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از قانون بخش تعاونی اقتصاد هیات مدیره را مکلف کردند بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند.

نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره است و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

این ماده با  188رای موافق و 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموعه 238 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.