با تصویب مجلس؛

شرایط عضویت در هیات رییسه اتاق های تعاون مشخص شد

مصوبه

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل، دبیری، دبیری عامل و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها را از شرایط عضوت در هیات رییسه اتاق های تعاون تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که براساس این مصوبه مجلس اعضای هیات مدیره، هیات رییسه، مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده 10 قانون سیاست های اصل 44 باید حسب مورد واجد شرایط در موارد 111، 126، 147 قانون تجارت و اصلاحیه بعدی آن باشند.

نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کردند برای عضویت در هیات رییسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل، دبیری عامل و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.

نمایندگان همچنین ماده 6 این طرح را تصویب کردند که براساس این مصوبه مجلس هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند.

نصب، عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی برعهده هیات مدیره است و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

نمایندگان ماده 7 این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس این مصوبه مجلس ضوابط و مقررات فصل 6 این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل درمورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود.

سیام(3)**9121**9132 ** 1418
کد N80620