تبصره هدفمندی برای الحاق به بودجه 93 در مجلس اعلام وصول شد

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس از ارائه تبصره هدفمندی از سوی دولت به مجلس خبر داد و اعلام وصول آن را در مجلس اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز دوشنبه از اعلام وصول تبصره هدفمندی برای الحاق به لایحه بودجه 93 خبر داد.

براساس این گزارش، قرار است کمیسیون تلفیق در جلسه عصر کمیسیون این تبصره را مورد بررسی قرار دهد.