تجمع جمعی از کارگران گروه مادیران مقابل مجلس

مجلس شورای اسلامی

تهران- ایرنا- جمعی از کارگران گروه تولیدی مادیران با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این کارگران رسمی این گروه در دست نوشته هایی هدف از تجمع خود را رسیدگی به وضعیت اخراج غیرقانونی خود و بیکار شدنشان اعلام کردند.

سیام(3)2021**9254**1535
کد N80500