انتشار اشعاری با مضمون اعتراض به سیاست خارجی در فضای مجازی

جمهوری اسلامی نوشت:

انتشار اشعاری با مضمون اعتراض به سیاست خارجی دولت یازدهم و تهدید صریح به گرفتن انتقام از این دولت، ابزار جدیدی است که مخالفان در روزهای اخیر به صحنه آورده‌اند. به گزارش رسانه‌های مجازی، در روزهای اخیر چند شعر با محتوای انتقام جویانه در فضای مجازی ایمیل منتشر می‌شود. در این اشعار که لحنی بسیار تند و صریح دارند و به صورت گسترده به ایمیل‌ها ارسال می‌شوند ضمن اعتراض شدید به سیاست خارجی دولت روحانی، این دولت به انتقام تهدید می‌گردد. ابیاتی از قبیل، "با کلید آمده‌ای در وسط معرکه‌ای - که کمی غیرت و شمشیر و سپر می‌خواهد. با شیاطین سر یک میز نشستید ولی - حفظ دین کار شما نیست که نر میخواهد" در یکی از اشعار و "پای میز مذاکره بروید - از شما انتقام می‌گیریم" در شعری دیگر، نمونه‌هائی از ابیات این اشعار هستند.

/212 27

کد N80456