الخلیج: خاورمیانه صحنه حمله و ضد حمله شده است

خاورمیانه

روزنامه اماراتی الخلیج نوشت خاورمیانه به مرحله جدیدی از درگیری متکی بر بازیگران جدید وارد شده است.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه الخلیج نوشت: در حال و هوای برگزاری نشست ژنو دو که با زحمت فراوان به دنبال یافتن راهکاری سیاسی برای حل بحران سوریه است، پرسش های زیادی درمورد توانایی قدرت های بزرگ برای گسترش نفوذ و سلطه بر جغرافیای سیاسی جهان مطرح شده است.

به رغم پایان یافتن مرحله تک قطبی به علت کاهش نقش آمریکا ، دیگر قدرتهای بزرگ جهان در راس آنها روسیه و چین بدون تکیه بر متحدان منطقه ای نمی توانند اعمال نفوذ کنند. این واقعیت جدید حاکی از آن است که خاورمیانه به مرحله جدیدی از درگیری متکی بر بازیگران جدید وارد شده است.

این بازیگران به طرز قابل توجهی از کشورهای مرکزی و قدرتهای بزرگ مستقل و جدا هستند. خاورمیانه به صحنه حمله و ضد حمله تبدیل شده است و ابرقدرتها دیگر چاره ای جز درخواست کمک از متحدان خود برای دستیابی به راهکارهای سیاسی توافقی برای حل بحران های منطقه ندارند.

4949

کد N80371