رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان:

آماده بازگشایی سفارت انگلستان در تهران هستیم

ایران و انگلیس,سیاست‌خارجی,انگلستان

همشهری آنلاین: رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان با بیان اینکه مشکلی برای بازگشایی هرچه سریعتر سفارتخانه های انگستان و ایران وجود ندارد، گفت: از نظر ما مشکلی در برابر بازگشایی سفارت انگلستان در تهران وجود ندارد و آماده بازگشایی آن در تهران هستیم.

ایران > سیاست‌خارجی- همشهری آنلاین:
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان با بیان اینکه مشکلی برای بازگشایی هرچه سریعتر سفارتخانه های انگستان و ایران وجود ندارد، گفت: از نظر ما مشکلی در برابر بازگشایی سفارت انگلستان در تهران وجود ندارد و آماده بازگشایی آن در تهران هستیم.

«عباسعلی منصوری آرانی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با بیان اینکه در پی درخواست کاردار غیرمقیم انگلستان در ایران، با وی ملاقاتی در مجلس داشته است، افزود: دراین ملاقات پیرامون مناسبات دو طرف از جمله بازگشایی سفارتخانه ها صحبت کردیم و تاکید کردیم که ساختارغیرمقیم جایگاه دایمی و معنای دیپلماتیک ندارد.