تیر اندازی در آمریکا 3 قربانی گرفت

آمریکا اروپا

تیراندازی در یک مرکز تجاری در آمریکا موجب کشته شدن 3 نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ب نقل از یو اس ای تودی ، تیراندازی در یک مرکز تجاری در مریلند آمریکا منجر به کشته شدن 3 شهروند آمریکایی شد.

بر اساس گزارش پلیس ،این تیر اندازی در مرکز تجاری کلمبیا صورت گرفته است و هنوز هویت قزبانیان مشخص نشده است.

فرد تیراندازی کننده خود یکی از 3 قربانی این ماجرا است.

در پی این حادثه پلیس این مرکز تجاری را تخلیه کرده است و هنوز گزارش بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.