در ادامه موج برکناری نیروهای پلیس در ترکیه ، 100 پلیس در مرسین برکنار شدند

مرسین

آنکارا - ایرنا - خانه تکانی و تصفیه نیروهای شهربانی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی به استان کردنشین ˈ مرسین ˈ نیز رسید و یکصد نفر از افسران پلیس این استان از کار برکنار شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های محلی ترکیه ، در ادامه موج برکناری نیروهای پلیس ترکیه ، امروز ( شنبه ) یک صد نفر از مقامات پلیس استان مرسین از کاربرکنار و یا به شعبات دیگر منتقل شدند.

براساس این گزارش ، بیشتر افسران برکنار شده در شعبه امنیت عمومی به فعالیت اشتغال داشتند.

پیش از این نیز 20 نفر از معاونان و روسای پلیس استان مرسین از کار برکنار شده بودند.

افزون بر آن9 تن از رییسان شعبات مختلف پلیس دیاربکر از کاربرکنار و یا به شعب دیگر منتقل شدند.

براساس این گزارش، روسای شعبات مهمی همچون امنیت عمومی ، پرسنل و جرایم اینترنتی دیاربکر از پست های خود برکنار شدند.

ˈرجب گووونˈ رییس پلیس دیاربکر پیش از این و پس از آغاز عملیات مبارزه با ارتشا و فساد مالی در ترکیه از سمت خود برکنار شده بود.

وزارت کشور ترکیه روز جمعه گذشته نیز 200 نفر از افسران پلیس شهر ازمیر را از کار برکنار و به دیگر مناطق ترکیه منتقل کرد.

بر این اساس، 12 نفر از معاونان شعبات مختلف شهربانی ازمیر نیز در روزهای گذشته از کار برکنار شده بودند.

براساس گزارش ها دریافتی در هفته گذشته نیز 159 نفر از روسای شعب، معاونان و نیروهای پلیس در شهربانی شهر بورسا به دیگر شعب و یا شهرهای مختلف منتقل شدند.

افزون بر آن در ادامه تصفیه نیروهای شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه ، ˈحمزه یاییندیرˈ رییس شعبه مبارزه با ترور پلیس این شهر که از دو سال پیش در این سمت فعالیت می کرد روز جمعه گذشته از سمت خود برکنار و ˈهاکان دومانˈ معاون وی جایگزین شد.

ˈمحمد هارمانˈ رییس شعبه امنیتی پلیس آنکارا که عمدتا مسوولیت مداخله در تظاهرات مختلف را عهده دار است نیز از کار برکنار شد.

بر این اساس و در ادامه تصفیه و خانه تکانی گسترده در شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه محل خدمت 470 تن از روسا و معاون شعب مختلف، کمیسر و ماموران پلیس نیز روز چهارشنبه گذشته تغییر کرد.

تصفیه گسترده در نیروهای پلیس آنکارا که پس از 17 دسامبر و آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی دادستانی استانبول آغاز شده است روز چهارشنبه گذشته با برکناری 470 نفر که بخش عمده آنان را اعضای شعبه جرایم سازمان یافته و شعبه امنیت تشکیل می دهند وارد مرحله جدیدی شد.

براساس این گزارش، با تغییر محل خدمت این افراد پلیس در شهربانی آنکارا، نیروهایی از خارج از شهر آنکارا به جای آنان تعیین شدند.

تمامی اعضای شعبه جرایم سازمان یافته در شهربانی آنکارا با تغییرات در بعد از 17 دسامبر تغییر یافته اند.

در طول یک ماه گذشته علاوه بر تغییر رییس شهربانی آنکارا، 11 معاون رییس و 23 رییس شعبه و بیش از 670 نفر از پرسنل شهربانی که در بین آنان معاونان شعب مختلف و نیز افسران ارشد نیز وجود دارند تغییر کرده بودند.

پس از عملیات فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر که با واکنش تند دولت اردوغان رویه رو شد تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده است.

درعملیات مبارزه با ارتشا و فساد مالی در ترکیه شماری از منتسبان به دولت این کشور، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی دستگیر شدند.

مقامات دولتی ترکیه این عملیات را به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ منتسب کردند.

جماعت گولن هواداران بسیاری در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور دارد.

خاورم ** 230*1552
کد N80274