منابع نزدیک به سازمان ملل:

هیئت رسمی سوری بر موضوعات بشردوستانه در گفتگوها اصرار دارد

آفریقا و خاورمیانه

منابع نزدیک به سازمان ملل احتمال دادند که موضوع مورد بحث در جلسه عصر امروز به وقت ژنو شامل موضوعات بشردوستانه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، منابع نزدیک به سازمان ملل اعلام کردند: هیئت رسمی سوری بر باز کردن موضوع امور انسانی در جلسه ای که قرار است عصر امروز برگزار شود اصرار دارد.

این منابع بیان کردند: در این جلسه فقط به موضوع انسانی پرداخته خواهد شد.

از سوی دیگر منابع نزدیک به هیئت رسمی سوری اعلام کردند: همه آنچه درباره توافقات میان دو طرف مخابره شده است بی اساس است زیرا اولین جلسه گفتگو عصر امروز است.

شایان ذکر است که در  جلسه صبح امروز فقط اخضر الابراهیمی سخنرانی کرد.