استاد دانشگاه: ژنو 2 در حد مبادله نظر هم دستاورد نخواهد داشت

ژنو2

تهران- استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان این که بحران سوریه در مرحله ای نیست که از طریق اجلاس حل شود، گفت: اجلاس ژنو2 در حد مبادله نظر هم دستاورد نخواهد داشت.

دکتر یوسف مولایی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: پیچیدگی آرایش نیروها در سوریه عاملی است که موجب می شود در اجلاسی همچون ژنو2 به هیچ راه حلی دست نیابند.

وی، چند دستگی بین نیروهای مختلف درگیر در سوریه را یکی از عوامل این پیچیدگی خواند و ادامه داد: نیروهای طرفدار دولت، تقریبا یکدست هستند اما در طرفهای مقابل حتی به لحاظ گفتمانی تفاوت های زیادی وجود دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تا نظمی در نیروهای متخاصم صورت نگیرد و حرف مشخصی هم نداشته باشند، شرایط برای برگزاری این گونه اجلاس ها مهیا نخواهد بود و باید منتظر ژنوهای 3، 4، 5 و 6 باشیم.

دکتر مولایی با یادآوری این که در سوریه هر یک از گروه های درگیر برای خود سودایی دارند، گفت: بین قدرت های بزرگ و منطقه ای هم توافقی در خصوص سوریه نشده است.

وی اضافه کرد: در سوریه سه لایه دخالت دارند که یکی از آن ها کسانی هستند که در داخل می جنگند، آمار مشخصی از تعداد این گروه ها موجود نیست و نظر واحدی هم ندارند.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران کشورهای منطقه ای را لایه بعدی دخیل در سوریه دانست و افزود: در سطح بین المللی هم رقابت در سطح قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت وجود دارد که هنوز به توافق نرسیده اند.

مولایی تصریح کرد: شرایط خیلی پیچیده است اما اگر هر یک از این لایه ها به انسجام و توافق برسند، کمک می کند که توافق صورت گیرد.** پس گرفتن دعوت ایران برای شرکت در ژنو2 به اعتبار سازمان ملل لطمه وارد کرد

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان این که پس گرفتن دعوت ایران برای شرکت در ژنو2 به اعتبار سازمانی در سطح ملل متحد لطمه وارد کرد، گفت: انتظار این است که به این سرعت تغییر موضع داده نشود.** یک جمله جان کری برای بحران پیچیده سوریه تعیین کننده نیست

دکتر مولایی درباره اظهارات جان کری مبنی بر این که ˈمخالفان به جنگ تا سرنگونی اسد ادامه می دهند و سوریه رنگ آرامش نخواهد دیدˈ گفت: صرف یک جمله ، تعیین کننده مسایل پیچیده سوریه نیست.

وی با بیان این که همه مخالفان دولت سوریه را گروه های تروریستی تشکیل نمی دهند، خاطر نشان کرد: برخی گروه هایی که به درگیری های مسلحانه هم روی آورده اند سوری نیستند.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود در سوریه ، این گونه اظهارات تاثیری در حل بحران این کشور ندارد بلکه فقط به دنبال آن هستند که شرایط را به نفع خود تغییر دهند.

سیام(4)1429** 1449
کد N80026