منبع امنیتی یمنی اعلام کرد:

کشف جسد بدون سر دیپلمات ایرانی در استان مآرب یمن

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع امنیتی از کشف جسد یک دیپلمات ایرانی که در تابستان گذشته ربوده شده بود در منطقه صحرایی در استان مآرب یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد: جسد متعلق به احمد نور بخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا که در جولای گذشته ربوده شده بود در استان مآرب در شمال یمن پیدا شده است.

این منبع امنیتی افزود: جسد بدون سر این دیپلمات ایرانی در منطقه ای صحرایی پیدا شده است و در حال حاضر کالبد شکافی بر روی آن در یک مرکز امور جنایی در مآرب انجام می شود تا پس از آن به صنعا منتقل شود.