الجزیره از سقوط یک بالگرد نظامی مصر در سینا خبر داد

سقوط بالگرد

تهران - شبکه ˈالجزیرهˈ ظهر شنبه از سقوط یک بالگرد نظامی مصری در شبه جزیره ˈسیناˈ خبر داد.

الجزیره در یک خبر فوری اعلام کرد: یک فروند بالگرد نظامی مصر در منطقه ˈالخروبهˈ در شمال شبه جزیره سینا سقوط کرد.

این شبکه توضیح بیشتری در باره جزئیات، علت و میزان تلفات احتمالی این حادثه نداد.

شبه جزیره سینا در ماههای اخیر صحنه درگیریهای خونینی بین نیروهای نظامی مصر و شبه نظامیان القاعده بوده است .

مترجمام 1491**1651
کد N79612