منع شرکت انگلیسی -ایتالیایی ازحضوردرنمایشگاه نظامی هند

شرکت,نمایشگاه

دهلی نو-ایرنا- وزارت دفاع هند روز شنبه اعلام کرد شرکت انگلیسی - ایتالیایی ˈآگوستا وست لندˈ از حضور در نمایشگاه نظامی دفاعی اکسپو هند منع شد.

به گزارش خبرگزاری ˈپی.تی.آی.ˈ هند، این تصمیم وزارت دفاع هند به دنبال لغو قرارداد با این شرکت ایتالیایی - انگلیسی به اتهام پرداخت رشوه توسط این شرکت برای تامین 12 فروند بالگرد به سیاستمداران ارشد هندی اتخاذ شده است.

مقامات ارشد وزارت دفاع هند به این خبرگزاری گفتند شرکت مذکور برای حضور در نمایشگاه اکسپو که ازتاریخ 6 فوریه (17بهمن) برگزار می شود، مکانی را ذخیره کرده بودند اما این مساله اکنون لغو شده است.

براساس این گزارش، وزیردفاع هند پیش از این با اشاره به لغو قرارداد مذکور اعلام کرده بود اتهام پرداخت رشوه ازسوی شرکت ˈآگوستا وست لندˈ جهت پیشبرد قرارداد خرید 12 فروند بالگرد به سیاستمداران ارشد هند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

مترجمام 1450 ** 2160**1577
کد N79611