شهردار کی‌یف برکنار شد

ایرنا نوشت:

به دنبال تشدید ناآرامی ها در اوکراین که کی یف و شهرهای بزرگ این کشور همچون لووف را در بر گرفته و زندگی عمومی را مختل کرده است، رییس جمهوری اوکراین در حکمی شهردار پایتخت را برکنار کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین، ویکتور یانوکوویچ روز شنبه با حکم خود آلکساندر پوپوف را از مقام شهرداری کی یف بر کنار کرد.

رییس جمهوری اوکراین درحکم دیگری ولادیمیر مکیینکو از نمایندگان مجلس رادا را به مقام رییس دفتر خود منصوب کرد.

یانوکوویچ دو روز پیش آندره کلیویف را از مقام دفتر ریاست اوکراین برکنار کرده بود.

کی یف و شهرهای بزرگ اوکراین در یک هفته اخیر شاهد ناارامی های گسترده بود که در جریان آن صدها نفر از نیروهای امنیتی و معترضان مجروح شده اند.

معترضان افراط گرا در یک هفته اخیر چندین ساختمان حکومتی در کی یف و شهرهای بزرگ این کشور را اشغال کرده اند که ساختمان شهرداری کی یف و وزارت کشاورزی و ساختمان اتحادیه های صنفی از آن جمله است.

52261

کد N79610