دامنه زلزله سیاسی ترکیه به درگیری دولت و بازرگانان کشیده شد

ترکیه

آنکارا - ایرنا - نخست وزیر ترکیه، رییس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه (توسیعاد) را که از سیاستهای دولت انتقاد کرده بود، به ˈخیانت به وطنˈ متهم کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی ترکیه، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در سخنانی در آنکارا ، ˈمحرم یلمازˈ رییس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه (توسیعاد) را متهم کرد که تصویری غیر واقعی از اوضاع ترکیه ترسیم می کند.

رییس ˈتوسیعادˈ چند روز پیش با انتقاد از سیاستهای دولت ترکیه و اعمال فشار دولت به برخی از شرکتهای تجاری ، گفته بود که با چنین وضعیتی سرمایه خارجی وارد ترکیه نخواهد شد.

اردوغان در پاسخ به یلماز ، گفت: رییس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع نمی تواند بگوید در اوضاع کنونی ترکیه سرمایه خارجی تمایلی به حضور در کشور نخواهد داشت ، چنین سخنی خیانت به وطن است.

محرم یلماز رییس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه در مصاحبه با شبکه خبری ˈسی ان ان ترکˈ با انتقاد از سخنان اردوغان گفت: اجازه نمی دهم هیچکس درباره میهن دوستی من شبهه ایجاد کند.

وی اظهارات نخست وزیر ترکیه را که وی را به خیانت متهم کرده است، غیر قابل قبول توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد ، اردوغان سخنانش را پس بگیرد.

پس از عملیات افشای فساد مالی و ارتشا در ماه گذشته در ترکیه که با واکنش دولت اردوغان مواجه شد، تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده که در جامعه ترکیه از آن به عنوان ˈزلزله در ارکان حکومتی و نیروی قضاییˈ یاد می شود.

تحولات ترکیه در یک ماه گذشته حاکی از بروز اختلاف میان قدرتهای درون دولت و تلاش آنان برای کسب اختیارات قانونی و مالی و بهره گیری سیاسی و مالی از امکانات حکومتی و همچنین حضور بیشتر در صحنه های بوروکراسی کشور است .

منابع نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان بطور آشکار و صریح ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ را به ایجاد اغتشاش در کشور و انتشار اسناد و مدارکی در مورد فسادهای مالی در دولت به منظور ضربه زدن به اردوغان و جلوگیری از پیشرفتهای اقتصادی ترکیه متهم می کنند و مدعی هستند که این جماعت در خدمت به بیگانگان، به کشور خیانت می کند.

مشاجره میان اردوغان و رییس توسیعاد نشان می دهد که زلزله سیاسی در ترکیه موجب بروز اختلاف میان دولت و بخش خصوصی در این کشور نیز شده است.

خاورم ** 2010** 230**1651
کد N79328