تمام سلام: حزب الله را به عدم مشارکت در دولت لبنان تهدید نکرده ام

تمام سلام,حزب الله

بیروت – ایرنا – برخی منابع نزدیک به «تمام سلام» نخست وزیر مکلف لبنان، تهدیداتی را که به او در خصوص عدم مشارکت دادن حزب الله در دولت جدید این کشور نسبت داده شده بود، تکذیب کردند.

به گزارش ایرنا، منابع نزدیک به نخست وزیر مکلف لبنان در گفت و گو با شماره روز شنبه روزنامه «النهار» این سخنان را در تناقض آشکار با اسلوب تمام سلام دانسته و گفتند که او هیچ ارتباطی با این سخنان ندارد.

به گفته این منابع، با وجود اینکه حزب الله هم اکنون با جدیت در حال تلاش به منظور تسهیل فرایند تشکیل دولت جدید است، به هیچ وجه منطقی نیست که سلام بخواهد این حزب را از مشارکت در دولت آتی منع کند.

روز گذشته خبرگزاری «رویترز» مدعی شده بود که تمام سلام، نخست وزیر مکلف لبنان تهدید کرده است که در صورتی که همپیمانان حزب الله نسبت به تشکیل دولت توافق نکنند، کابینه اش را بدون حضور حزب الله تشکیل خواهد داد.

به گفته رویترز ، سلام تهدید کرده که نمی تواند بیشتر از دو یا سه روز دیگر منتظر باشد.

این منبع با اشاره به اینکه سلام با شخصیت های جریان هشت مارس (طرفداران حزب الله) رایزنی هایی داشته، اظهار داشته است: نخست وزیر مکلف بزودی دولت خود را بدون حضور هشت مارسی ها بویژه حزب الله تشکیل خواهد داد.

خاورم**2024**1586
کد N79246